PRODUKTI TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK

Univerzalen in verodostojen znak potrošniškega glasu in izbire, ter prepoznavnosti, ker so le kupci edini pravi ‘strokovnjaki’, kar zadeva množične maloprodajne izdelke in storitve. NAGRADA KUPCEV, produktom trgovskih blagovnih znamk.

EKSLUZIVNO za TBZ (trgovske blagovne znamke)

Nagrada izključno za izdelke/stortive trgovskih blagovnih znamk

HOMOGENE KATEGORIJE

Trgovske blagovne znamke se primerjajo med seboj

UPOŠTEVANJE SPECIFIČNOSTI TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK
S KUPCI V SREDIŠČU

Odločajo izključno slovenski kupci na podlagi svojih lastnih izkušenj

HARMONIČNO SOBIVANJE

z nacionalnimi blagovnimi znamkami in med TBZ prejemniki nagrade

NEODVISNA IN TRANSPARENTNA RAZISKAVA

TRGOVSKE BLAGOVNE ZNAMKE V ‘SVOJI LIGI’

POTROŠNIK POZNA IN RAZLIKUJE MED TRGOVSKIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI  IN BLAGOVNIMI ZNAMKAMI PROIZVAJALCEV

Trgovske blagovne znamke in blagovne znamke proizvajalcev se dopolnjujejo, vendar obsega tako glede pokritosti kot tržnega deleža ne moremo primerjati, prav tako ne postopek raziskav in razvoja ter inovacije, ki so DNK naše raziskave in metodologije.
Zato se nam zdi zelo primerno, glede na pomen trga trgovskih blagovnih znamk in to razlikovanje (v Evropi trgovske blagovne znamke predstavljajo do 50% tržišča) vzpostaviti ločeno konkurenco, v kateri bi trgovske blagovne znamke lahko prikazale svoje inovacije, atraktivnost in novosti v lastnih kategorijah. V popolni harmoniji z blagovnimi znamkami. Z vključevanjem realnih in ekonomskih parametrov trga.

ENAKA METODOLOGIJA Z KLJUČNIMI RAZLIKAMI

1

NOMINACIJA

Produktov (izdelkov in storitev), ki izražajo inovativnost, novost, spremebo, izboljšavo v zadnjih 24 mesecih.

2

STROKOVNO VREDNOTENJE

Pregled in potrditev nominacij in kategorij

3

RAZISKAVA

Raziskava med slovenskimi kupci odgovornimi za nakupe v gospodinjstvu ‘Real Life’ testiranje izdelkov v običajnih življenskih situacijah

4

SLAVNOSTNA PODELITEV

Podelitev priznanj izbora slovenskih kupcev. Objave zmagovalcev v medijih in PR.

EKSKLUZIVNO ZA PRODUKTE TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK

DOSLEDNA METODOLOGIJA

PREGLEDNOST, NATANČNOST, ENOSTAVNOST

ŠTUDIJA ZAZNAVANJA LASTNOSTI PRODUKTOV

ZAZNANA
INOVATIVNOST

ATRAKTIVNOST PRODUKTA

NAKUPNA
NAMERA

TESTIRANJE

ZADOVOLJSTVO
UPORABNIKOV

+ 1.000 anketirancev, reprezentativnih za prebivalstvo: največja potrošniška študija za marketinško tekmovanje