ZA ZNAMKE

JE VAŠA ZNAMKA VREDNA ZAUPANJA?

Torej pokažite večdimenzionalno potrošniško dojemanje vaše privlačnosti

ZAKAJ?

Vključite, pritegnite in obdržite potrošnike z zaupanjem, da okrepite svoj odnos z njimi.

Zaupanje lahko pomembno vpliva na sprejemanje blagovne znamke s strani kupcev. Ko kupci zaupajo blagovni znamki, je večja verjetnost, da bodo sprejeli in sodelovali z njenimi izdelki ali storitvami. Prav tako je večja verjetnost, da bodo znamko dojemali pozitivno in do nje čutili zvestobo.

Naš pečat krepi to zaupanje in povečuje sprejemanje blagovne znamke.
Pečat, katerega izbor je izključno v rokah kupcev, lahko služi kot vizualna predstavitev zaupanja, ki je bilo zgrajeno med blagovno znamko in njenimi strankami.

Deluje kot simbol zavezanosti blagovne znamke k izpolnjevanju potreb in preferenc svojih kupcev, kar lahko dodatno poveča njihovo spoštovanje do blagovne znamke.

Z vključevanjem kupcev v proces znamčenja, lahko zgradite močnejše odnose s svojimi strankami ter ustvarite občutek zvestobe in zagovorništva, ki vodi do povečane rasti tržnega deleža.

Naš koncept in pečat je posvečen blagovnim znamkam na splošno, da bi poudaril njihovo dinamiko ter zaupanje, ki ga dajejo in priznavajo uporabniki

Naša raziskava in koncept sta plod skupnega razvoja z NielsenIQ. Študija temelji na zaupanju potrošnikov v blagovno znamko. Osredotoča se na zaupanje. Posebnost raziskave so temelji, ki delajo znamko inovativno in privlačno v očeh uporabnikov.

METODOLOGIJA

Neodvisna in transparentna metodologija, ki je odraz mnenja splošne populacije slovenskih uporabnikov temelji na študiji v katero bodo po posamenzih kategorijah vključeni vsi glavni konkurenti. IZBRANA ZNAMKA ZAUPANJA LETA ali ne, podučite se kje ste na vrhu v očeh uporanikov in kje vam še manjka. Poročila študije iz raziskave NielsenIQ bodo lahko za vas uporabno orodje in analiza vase blagovne znamke skozi prizmo različnih dejavnikov, ki gradijo prepoznavnost in uspeh posamične znamke.

ZAUPANJE

PRIVLAČNOST

INOVATIVNA SPOSOBNOST

DRUŽBENA ODGOVORNOST

PRIPOROČILA UPORABNIKOV

KRITERIJI V RAZISKAVI SO:

PRIPOROČILA UPORABNIKOV, ki nosi največji del skupne ocene
ZAUPANJE, uporabnikov in kupcev sami znamki in njemim izdelkom ali storitvam ter izkušnje, ki jih imajo le ti.
PRIVLAČNOST znamke
INOVATIVNA SPOSOBNOST podjetja znamke, ki odraža naprednost, neprestan razvoj in sposobnost zadovoljevanja potreb in želja uporabnikov
DRUŽBENA ODGOVORNOST podjetja znamke, kot odogovr na vključujoč odnos do družbe in sposobnost širšega družbenenega vključevanja vključno z vrednostami in delovanjem podjetja

NAŠI PARTNERJI