Univerzalen in verodostojen znak potrošniškega glasu in izbire, ter prepoznavnosti, ker so le kupci edini pravi ‘strokovnjaki’, kar zadeva množične maloprodajne izdelke in storitve.

NAGRADA KUPCEV,

produktom trgovskih blagovnih znamk

Trgovske blagovne znamke

V ‘SVOJI LIGI’

ENAKA METODOLOGIJA Z KLJUČNIMI RAZLIKAMI

1. NOMINACIJA

Nominirajo se lahko vsi produkti, ki so na tržišču manj kot 18 mesecev ali imajo neko novost, spremembo, izboljšavo, inovacijo

2. STROKOVNO VREDNOSTENJE

Pregled in potrditev nominacij in kategorij s strani strokonjakov. Razvrstitev produktov v ustrezne kategorije.

3. RAZISKAVA

Raziskava Nielsen med slovenskimi kupci odgovornimi za nakupe v gospodinjstvu in kupci v posamičnih kategorijah.

4.RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV

Objava zmagovalcev v medijih, občilih in podrobno tudi pri medijskih partnerjih.

Odprta in zanesljiva metodologija, ki je sprejeta s strani proizvajalcev. Raziskavo neodvisno in transparentno izvaja neodvisno raziskovalno podjetje. Izsledke in poročilo raziskave prejmejo vsi nominirani izdelki za svoje kategorije.

SAMO EN ZMAGOVALEC POSAMIČNE KATEGORIJE

EKSLUZIVNO za TBZ (trgovske blagovne znamke)

nagrada izključno za izdelke/stortive trgovskih blagovnih znamk

HOMOGENE KATEGORIJE

Trgovske blagovne znamke se primerjajo med seboj

UPOŠTEVANJE SPECIFIČNOSTI TRGOVSKIH BLAGOVNIH ZNAMK

S KUPCI V SREDIŠČU

Odločajo izključno slovenski kupci na podlagi svojih lastnih izkušenj

HARMONIČNO SOBIVANJE

z nacionalnimi blagovnimi znamkami in med TBZ prejemniki nagrade

NEODVISNA IN TRANSPARENTNA RAZISKAVA

POTROŠNIK POZNA IN RAZLIKUJE MED TRGOVSKIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI  IN BLAGOVNIMI ZNAMKAMI PROIZVAJALCEV

Trgovske blagovne znamke in blagovne znamke proizvajalcev se dopolnjujejo, vendar obsega tako glede pokritosti kot tržnega deleža ne moremo primerjati, prav tako ne postopek raziskav in razvoja ter inovacije, ki so DNK naše raziskave in metodologije.

Zato se nam zdi zelo primerno, glede na pomen trga trgovskih blagovnih znamk in to razlikovanje (v Evropi trgovske blagovne znamke predstavljajo do 50% tržišča) vzpostaviti ločeno konkurenco, v kateri bi trgovske blagovne znamke lahko prikazale svoje inovacije, atraktivnost in novosti v lastnih kategorijah. V popolni harmoniji z blagovnimi znamkami. Z vključevanjem realnih in ekonomskih parametrov trga.